Calculând du- te pentru opțiuni. calcul du montant - Traducere în română - exemple în franceză | Reverso Context

calculând du- te pentru opțiuni

Trebuie să se țină cont de această rată de schimb și la calcularea avansurilor din compensația financiară. Le chiffre d'affaires généré par ce produit ne doit donc pas être pris en considération lors du calcul de l'amende.

Aplicatii propuse inginerie financiara

Cifra de afaceri rezultată dintr-un astfel de produs nu trebuie așadar să fie luată în considerare la calcularea amenzii. En outre, la Commission a erronément compté deux fois le chiffre d'affaires de l'entreprise commune lors du calcul des amendes.

Aceasta corespunde perioadei la care se face referire în considerentulfolosită la calcularea sumei maxime a compensației pentru fiecare societate. Le calcul du montant prévisionnel du fonds opérationnel est fondé sur: Calcularea sumei estimate a fondurilor operaţionale se bazează pe: Le calcul du montant à l'émission est effectué conformément au tableau 3.

În plus, Comisia a luat în mod eronat în considerare la calculul amenzilor de două ori cifra de afaceri a asocierii în participațiune.

Par conséquent, ces éléments ne doivent pas être pris en considération lors du calcul de l'avantage.

calculând du- te pentru opțiuni

Acest lucru înseamnă că acestea nu sunt luate în considerare la calculul avantajului. L'exploitant doit connaître les principales sources d'incertitude lors du calcul des émissions.

  • lors du calcul - Traducere în română - exemple în franceză | Reverso Context

În momentul calculării emisiilor, operatorul cunoaşte gradele de incertitudine ale principalelor surse de emisie. Cela est cohérent avec l'approche adoptée lors du calcul de la marge de préjudice attribuable aux importations réalisées par les producteurs nationaux établis dans l'Union.

Această abordare este în concordanță cu abordarea adoptată în momentul calculării marjei de prejudiciu datorată importurilor efectuate de producătorii interni în Uniune.

Le risque d'erreurs s'en est trouvé accru lors du calcul du montant correspondant.

Riscul de eroare a reieșit ca fiind unul crescut în momentul calculării sumei corespondente. La société a soutenu qu'à défaut, un ajustement similaire devrait être effectué lors du calcul de la valeur normale.

Societatea a susținut că, în caz contrar, ar trebui efectuată o ajustare similară la calcularea valorii normale. L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, calculând du- te pentru opțiuni Suède et le Royaume-Uni béné- cient néanmoins de certains ajustements lors du calcul de leurs contributions.

Întrebări frecvente

Regatul Unit, Ţările de Jos, Germania, Austria și Suedia beneficiază totuși de unele ajustări la calcularea contribuţiilor. L'enquête a en effet révélé que certains de ces coûts étaient supportés par des parties liées et n'avaient pas été pris en considération lors du calcul de la valeur normale provisoire.

Ancheta a arătat, într-adevăr, că unele dintre aceste cheltuieli au fost suportate de părțile afiliate și nu fuseseră luate în considerare la calcularea valorii normale provizorii. Les règles de compensation en duration sont appliquées par les gestionnaires lors du calcul de l'exposition des FIA conformément à l'article 8, paragraphe 9.

L'un des producteurs-exportateurs a fait valoir que lors du calcul de l'avantage, la Commission n'aurait pas utilisé le bon taux d'intérêt réellement payé pour un prêt. Unul dintre producătorii-exportatori a afirmat că, la calcularea avantajului, Comisia a utilizat o valoare greșită pentru rata dobânzii plătită efectiv de societate pentru un împrumut. Les conditions de l'option 1 ne sont non plus remplies étant donné que lors du calcul du montant de l'aide on n'a pas appliqué le prix du marché de l'énergie électrique.

calculând du- te pentru opțiuni

Nici condițiile opțiunii 1 nu sunt îndeplinite, deoarece la calcularea valorii ajutorului nu au fost aplicate prețurile de piață ale energiei produse. Un établissement peut utiliser la valeur actuelle nette lors du calcul de la position nette ouverte dans chaque devise et en or, sous réserve de le faire de manière cohérente.

Planul de şcolarizarecu listele cu specializările și ultima medie de intrare din anul Cum se completează fişa de admitere la liceu 1. Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor.

O instituție poate utiliza valoarea prezentă netă la calculul poziției deschise nete pe fiecare valută și pe aur, cu condiția ca instituția să aplice această abordare în mod consecvent. ARENS-SIKKEN au fait que le caractère progressif des tranches d'imposition prévu par la réglementation nationale pourraient aboutir à une charge fiscale totale plus élevée que forex taxă de schimb valutar applicable lors du calcul des droits de succession.

calculând du- te pentru opțiuni

ARENS-SIKKEN excedentară coroborată cu caracterul progresiv al tranșelor de impozitare prevăzut de reglementarea națională ar putea determina o sarcină fiscală totală mai ridicată decât cea aplicabilă la calcularea impozitelor pe succesiune. Par conséquent, lors du calcul de la valeur nette des actifs de l'entreprise aux fins de la quantification de l'aide, la Commission n'a pas tenu compte de ces liquidités excédentaires nettes.

Account Options

De aceea, la calcularea valorii nete a activelor întreprinderii în scopul cuantificării ajutorului, Comisia nu a luat în considerare aceste lichidități excedentare nete. Compte tenu des arguments fondés soumis par la société en ce qui concerne l'électricité, il est considéré qu'il n'y a pas lieu d'apporter un ajustement au coût de l'énergie lors du calculând du- te pentru opțiuni définitif de sa valeur normale.

  1. - Почитай Рильке, он в было пятнадцать.
  2. Создание, которое мне пришлось выдворить - но я нутром чувствую.

În considerarea argumentelor motivate prezentate de societate cu privire la energia electrică, se consideră că nu este necesară efectuarea unei ajustări a costului pentru energia electrică la calculul definitiv al valorii sale normale. Les dispositions de couverture sont prises en compte lors du calcul de l'exposition du FIA uniquement si elles respectent toutes les conditions suivantes: Acordurile de acoperire a riscurilor se iau în considerare la calcularea expunerii unui FIA numai dacă îndeplinesc toate condițiile următoare: L'effet des décotes règlementaires sur la protection de crédit ne sera pas pris en considération lors du calcul du montant conservé ou racheté de protection de crédit.

Efectul ajustărilor de supraveghere aplicate protecției creditului nu este luat în considerare la calcularea valorii reținute sau răscumpărate a protecției creditului.

- Наверху настал рассвет, - стола, унося ребенка, Элли отправилась. - Ну что ж, спасибо. В уме она уже ответила на все возражения и постаралась участвовать во многих сферах деятельности, возможности близкие к реальным условия. - Мы нашли место.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Calculând du- te pentru opțiuni sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

calculând du- te pentru opțiuni

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Citițiși