Esența opțiunii emitentului. A intervenit o problemă.

EUR-Lex Access to European Union law

De Gabriel Tița-Nicolescu Dar, în același timp, pactul de opțiune trebuie delimitat și de promisiunea unilaterală de a contracta, reglementată expres de art.

esența opțiunii emitentului

Promisiunea unilaterală reprezintă exprimarea de voință manifestată din partea unei singure persoane, făcută cu intenția de produce efecte juridice, mai esența opțiunii emitentului, în scopul încheierii unui anumit act juridic. Unii autori au numit acest act juridic și sub titulatura de angajament unilateral [29]esența fiind, indiferent de titulatură, manifestarea unilaterală de voință.

Cel mai elocvent exemplu este oferta de a contracta, act juridic unilateral care conține o promisiune a unei persoane de a încheia un anumit contract. Până la momentul la care oferta va fi acceptată de către destinatar și, prin urmare, obligația cuprinsă în ofertă devină o obligație contractualăpromisiunea făcută de emitentul ofertei este, fără îndoială, un act juridic unilateral și va fi supus, prin urmare, regimului juridic esența opțiunii emitentului actelor unilaterale.

În mod evident, promisiunea unilaterală de a contracta — act juridic unilateral — se poate confunda cu pactul de opțiune, în general, și, mai cu seamă, cu pactul de opțiune privind contractul de vânzare, expres reglementat de art.

Deosebirea majoră, din care derivă o serie întreagă de alte consecințe, constă în aceea că pactul de opțiune este, ca și promisiunea de a contracta actul juridic bilateral o convenție, un contract, chiar dacă este un contract unilateral întrucât numai promitentul pactului se obligăîn timp ce promisiunea cu care încercăm să facem aici comparația este, prin definiție, un act juridic unilateral.

Efectele pactului de opțiune.

ISSN 2393-3445

Înainte de a vorbi despre efectele pactului de opțiune, trebuie să reamintim esența unei astfel de convenții. Această convenție constă, așa după cum am arătat deja, în aceea că autorul angajamentului își asumă o obligație irevocabilă, în timp ce cealaltă parte nu are nicio obligație; poate accepta sau, dimpotrivă, refuza oferta ori chiar o poate ignora, neexprimând nicio opțiune cu privire la ofertă în ultimele două situații, putem vorbi, în concret, și de caducitatea ofertei.

În prima ipoteză, dacă beneficiarul va accepta angajamentul, atunci contractul preconizat prin pactul de opțiune se va încheia. Angajamentul oferit va trebui însă acceptat fără rezerve de către beneficiarul pactului de opțiune și va trebui comunicat către cel care a emis angajamentul asumat prin pact; contractul se consideră încheiat la data la care acceptarea ajunge la emitentul angajamentului, chiar dacă ofertantul nu ia cunoștință despre acceptare din motive care nu îi sunt imputabile fiind exclusă, în opinia noastră, față de specificul formal al pactului de opțiune, ipoteza în care contractul s-ar considera încheiat și în mod tacit, adică în momentul în care beneficiarul pactului ar săvârși esența opțiunii emitentului act sau un fapt concludent, fără a-l înștiința pe cel care și-a asumat angajamentul.

În concret, față de reglementarea de lege lata, urmare a semnării unui pact de opțiune, contractul final, propriu-zis, se va încheia efectiv prin simpla exercitare a opțiunii, în sensul acceptării formale exprese, prin emiterea unei declarații de acceptare de către beneficiar a declarației de voință a celeilalte părți, cu singura condiție ca această acceptare să se exprime în termenul esența opțiunii emitentului în condițiile convenite prin pact.

Opțiuni de schimb valutar. Opțiune valutară cu acoperire a depozitului: caracteristici, condiții

În a doua ipoteză posibilă, reținem că refuzul beneficiarului angajamentului făcut printr-un pact de opțiune poate fi exprimat expres. Dar tot cu o neacceptare a ofertei, exprimată, practic, în viziunea legii, sub forma unui refuz implicit, avem de-a face și atunci când acceptarea cuprinde modificări sau completări care nu corespund angajamentului primit sau când nu respectă forma cerută anume de către emitentul angajamentului.

esența opțiunii emitentului

Refuzul atrage, firesc, caducitatea sau ineficacitatea angajamentului asumat prin pactul de opțiune, adică lipsirea ofertei de orice efecte juridice. În fine, esența pactului de opțiune — care, spre deosebire de promisiunea bilaterală de a contracta, nu instituie nicio obligație în sarcina celeilalte părți — ne oferă o a treia ipoteză posibilă în ceea ce privește atitudinea beneficiarului angajamentului convenit prin pact. Astfel, în opinia noastră, acesta poate, pur și simplu, să ignore angajamentul luat de ofertant, întrucât acest angajament este esența opțiunii emitentului, prin definiție, exclusiv în favoarea beneficiarului; așadar, o inacțiune tăcere înseamnă o respingere a angajamentului, întrucât, așa cum am indicator platnum pentru opțiuni binare, tăcerea nu valorează acceptare, potrivit legii.

Practic, deși legea nu reglementează expres această situație, o astfel de situație ar atrage după sine caducitatea angajamentului, însă numai după expirarea termenului stipulat în pactul de opțiune pentru încheierea contractului.

Concluzionând sub esența opțiunii emitentului aspect, subliniem că angajamentul de a contracta, asumat irevocabil și, așa cum am văzut, unilateral, de către o persoană printr-un pact de opțiune, poate fi acceptat doar expres de către beneficiarul pactului, în orice alt caz, angajamentul devenind caduc respectiv în cazul în care beneficiarul îl ignoră, atunci când acceptarea nu ajunge la persoana care esența opțiunii emitentului luat angajamentul în termenul stabilit sau atunci când beneficiarul angajamentului îl refuză efectiv au îl modifică.

Pactul de opțiune privind contractul de vânzare. Codul civil actual reglementează, în concret, și într-un articol aparte art.

Aceasta nu însemnă însă că pactul de opțiune nu este permis și în cazul angajamentului luat de o persoană pentru încheierea oricărui alt tip de contract; reglementarea distinctă ne obligă însă să aplicăm cu precădere, esența opțiunii emitentului de cadrul general al pactului de opțiune, prevederile particulare exprese privind pactul de opțiune la vânzare specialia generalibus derogantacesta fiind cel mai frecvent întâlnit în practică.

Două chestiuni specifice trebuie reținute aici; una se referă la o veritabilă interdicție de înstrăinare a bunului ce face obiectul pactului, cealaltă se referă la cerințele specifice de publicitate a drepturilor reale.

esența opțiunii emitentului

Astfel, în esența opțiunii emitentului pactului de opțiune privind un contract de vânzare asupra unui bun individual determinat, din momentul încheierii pactului, nu se poate dispune, potrivit legii, de acest bun, până la momentul la care beneficiarul pactului nu va decide dacă va cumpăra sau nu bunul.

Așadar, în mod firesc, cel care se angajează să vândă bunul prin pactul de opțiune, va fi obligat să păstreze acest bun până la data expirării termenului de opțiune sau, după caz, până la data exercitării opțiunii de către beneficiarul pactului.

Account Options

Dacă totuși, bunul este înstrăinat unei alte persoane, beneficiarul pactului va putea cere desființarea vânzării făcute cu încălcarea pactului, fără a aduce însă atingere drepturilor dobândite, cu bună-credință, de terții dobânditori [30] sau va putea cere esența opțiunii emitentului pactului și va pretinde daune-interese pentru încălcarea interdicției de înstrăinare [31].

Apoi, în materia vânzării, atunci când pactul are ca obiect drepturi tabulare, dreptul de opțiune se notează în cartea funciară potrivit art.

esența opțiunii emitentului

Dreptul de opțiune se va radia însă din oficiu dacă, până la expirarea termenului de opțiune, nu s-a înscris o declarație de exercitare a opțiunii, însoțită de dovada comunicării sale către cealaltă parte. Concluzii privind deosebirile dintre promisiunea de a contracta și pactul de opțiune.

esența opțiunii emitentului

Fără îndoială că, din cele arătate până în acum, între pactul de opțiune și promisiunea de a contracta, există asemănări importante, iar în cazul în care vorbim despre o promisiune unilaterală de a contracta, asemănările sunt, în aparență, aproape de identitate. Totuși, între cele două instituții juridice există deosebiri, unele dintre acestea, chiar dacă de nuanță, fiind definitorii.

Toate aceste deosebiri, au, în esență, un element comun de plecare, și anume, faptul că, în cazul promisiunii de a contracta este necesar un nou contract, pe când în cazul pactului de opțiune, contractul se va încheia prin simpla acceptare a angajamentului de către beneficiarul pactului.

JURIDICE » Derivativele

Pentru clarificarea conceptelor, găsim oportun să punctăm, sintetic, aceste deosebiri. Pop, op.

  • Odată cu dezvoltarea pieței, au fost incluse variabile suplimentare în termenii contractelor de opțiuni ca răspuns la solicitările cumpărătorilor, cauzate de caracteristicile riscului pe care aceștia ar dori să le acopere cu opțiuni.
  • Convențiile precontractuale | Revista Universul Juridic
  • Intersecția a două opțiuni binare sma
  • Никки заметила странные глаза, следившие Николь отодвинули мебель, чтобы расстелить.

În schimb, în cazul în care însă obiectul pactului este un bun mobil, terțul se bucură de prezumția deplină de bună-credință art. Convențiile precontractuale was last modified: martie 20th, by Gabriel Tița-Nicolescu Pagina 5 din 5 « 1 … 3 4 5 Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii Arhiva Revista.

Sebastian Bodu Rezumat Prezentul articol face o prezentare generică a contractelor cu livrare amânată, forward, futures și option, a naturii lor juridice și a modului de tranzacționare.

Citițiși