Livrare la opțiunea cumpărătorului, Trimiterea unei comenzi

Urmărirea colet Cdiscount

Ibraileanu no8, bl6, entrance C, 1st floor, Ap. În conformitate cu prevederile Codului Civil, JRC Czech emite acești termeni și condiții generale ale afacerii care formează o parte integrantă a Contractului de Vânzare — Cumpărare încheiat între Vânzător și Cumpărător, așa cum este menționat mai jos și care guvernează drepturile și obligațiile Vânzătorului și Cumpărătorului legate de Vânzarea Bunurilor în magazinul online, Online Store www.

Consumator - se referă la orice persoană care, în afara sferei afacerii proprii sau în scopul profesiunii sale, încheie un contract sau face o afacere cu un antreprenor. Antreprenor - este persoana care efectuează în mod independent, în nume propriu și scop patrimonial, o afacere în scopul obținerii de profit.

Bunuri tip bazar consignație, la mâna a doua se referă la bunuri folosite anterior de o terță parte.

livrare la opțiunea cumpărătorului

În cazul unor pre-comenzi, vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețul, livrarea, proprietățile și alte aspecte care nu sunt disponibile sau cunoscute în pre-comandă, până când vânzătorul vinde bunurile și hotărăște revânzarea. Cât privește schimbarea de preț, respectiv alte aspecte necunoscute la momentul pre-comenzii, Vânzătorul va informa Cumpărătorul în timp util prin email sau telefon și cumpărătorul, pe baza noilor informații, poate anula comanda.

Distribuție digitală, descărcare digitală sau bunuri digitale Se referă la bunurile distribuite doar pe cale electronică în special email, link de descărcare etc. După plata bunurilor digitale, vânzătorul trimite, de obicei cumpărătorului unui produs digital: i.

Termeni si conditii

O cheie de activare pentru activarea produsului într-un sistem al unei terțe părți, ii. Un link pentru descărcarea o singură dată a fișierelor și instalarea ulterioară a produsului. Livrarea produsului digital unui cumpărător pe adresa de email specificată creează o prezumție de dezambalare a bunurilor atunci când ambalajul original este deteriorat 2.

Prin incheierea Contractului de Vânzare — Cumpărare, Cumpărătorul este de acord cu Termenii și Condițiile și confirmă cunoașterea acestora înainte de incheierea contractului, precum și a Procedurii de efectuare a plângerilor, termenilor de livrare și plată și politica de confidențialitate.

Cumpărătorul confirmă, de asemenea, că a înțeles termenii tranzacției și că nu are nicio neclaritate. Livrare la opțiunea cumpărătorului toate acestea, această clauză nu afectează drepturile și obligațiile care decurg pe durata de valabilitate a termenilor anteriori; cumpărătorul este obligat de termenii contractului la momentul efectuării achiziției.

Vânzătorul nu percepe cumpărătorului niciun cost suplimentar pentru mijloacele de comunicare la distanță care diferă de rata de bază în cazul comunicării pe internet și prin telefon, conform condițiilor operatorului Cumpărătorului; vânzătorul nu percepe taxe suplimentare.

Acest lucru nu se aplică transportului contractual ; b. Cumpărătorul poate alege să plătească bunurile înainte de livrarea lor sau la recepția lor la alegerea metodei de plată; acest lucru nu se aplică bunurilor digitale, unde nu este posibilă decât plata în avans. Vânzătorul nu cere plata unei garanții pentru bunurile comune și, dacă acesta este cazul, cumpărătorul va fi informat înainte de încheierea contractului de vânzare — cumpărare; c.

La cumpărarea de livrare la opțiunea cumpărătorului prin magazinul online www.

PLATĂ ȘI LIVRARE

Până când vânzătorul a primit banii; caz în care vânzătorul va returna toate sumele pe care cumpărătorul le-a plătit deja conform contractului de vânzare — cumpărare. În termen de 14 zile de la data primirii bunurilor. În scopul exercitării dreptului de a denunța contractul, cumpărătorul trebuie să informeze vânzătorul prin email la Pentru a respecta perioada de retragere, este suficient să fie trimisă o notificare de retragere din contract înainte de expirarea perioadei relevante.

Cumpărătorul este obligat să dovedească, de preferat prin prezentarea unei copii a bonului factură, chitanță, notă de expediereachiziționarea produsului. Dacă cumpărătorul nu are un astfel de document, contractul de cumpărare trebuie dovedit într-un mod credibil de ex. Nota de consignație trebuie să includă, de asemenea, retragerea scrisă din contract; vânzătorul recomandă utilizarea acestui formular de retragere.

livrare la opțiunea cumpărătorului

Prin alegerea bunurilor din oferta vânzătorului și prin comandarea lor ulterioară, cumpărătorul trimite vânzătorului o propunere pentru încheierea unui contract de vânzare — cumpărare. Contractul de vânzare — cumpărare dintre vânzător și cumpărător este încheiat prin confirmarea unei comenzi din partea vânzătorului trimisă pe adresa de email a cumpărătorului.

În cazul în care o astfel de confirmare nu vine din livrare la opțiunea cumpărătorului vânzătorului, se consideră că contractul de vânzare — cumpărare nu a fost încheiat. Dacă cumpărătorul este antreprenor și contractul de vânzare — livrare la opțiunea cumpărătorului este încheiat cu firma sa, acesta este încheiat în momentul în care vânzătorul este de acord în mod expres cu comanda cumpărătorului sau la realizarea acestei comenzi. Incheierea contractului de vânzare — cumpărare are ca rezultat obligația vânzătorului de a livra bunurile comandate către cumpărător și obligația cumpărătorului de a accepta bunurile și de a plăti vânzătorului prețul convenit.

Cumpărătorul intră în proprietatea bunurilor după plata prețului complet al bunurilor. Prețul tuturor bunurilor oferite în magazinul online al vânzătorului este exprimat inclusiv TVA și toate taxele de vânzare asociate cu excepția cheltuielilor poștale și de ambalare, listate separat.

Termeni și condiții

Prețul bunurilor este valabil pe perioada publicării lor în magazinul online al vânzătorului. Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din contract în cazul unor erori de scriere sau numerice evidente în prețul bunurilor de ex. O eroare de scriere sau numerică evidentă în prețul produsului include, de exemplu, o cifră lipsă, un cost aparent mic al produsului și alte greșeli evidente de redactare.

În acest caz, vânzătorul va contacta imediat cumpărătorul pentru a conveni asupra pașilor următori. Cumpărătorul nu are dreptul la o compensație pentru daune sau alte forme de remediere. Cumpărătorul înțelege că Vânzătorul nu este obligat să incheie un contract livrare la opțiunea cumpărătorului vânzare — cumpărare pentru toate bunurile listate în magazinul online al vânzătorului, respectiv că prezentarea bunurilor în magazinul online al vânzătorului nu este o ofertă de a încheia un contract.

Caracteristicile bunurilor, prețul și disponibilitatea bunurilor sunt indicate, de regulă, direct pentru fiecare produs. Dacă lipsește orice informație sau dacă unele informații sunt neclare, cumpărătorul trebuie să informeze site-ul. Nu pot fi asumate informații nespecifice despre produse. Dacă este interesat să încheie un contract de vânzare — cumpărare cu vânzătorul, cumpărătorul va trimite comanda via formularul e-shop de pe www.

livrare la opțiunea cumpărătorului

Contractul de vânzare — cumpărare cu consumatorul este încheiat prin livrarea confirmării de către vânzător pe adresa de email a cumpărătorului.

Toate datele indicate de cumpărător în formularul de comandă sau în email-ul de comandă fac parte din contractul de vânzare — cumpărare încheiat, dacă vânzătorul este de acord cu acestea. În caz de dezacord, se consideră că contractul de vânzare — cumpărare nu a fost încheiat.

În mod similar, dacă vânzătorul nu întrunește oricare din cererile cumpărătorului exprimate în comandă, vânzătorul livrare la opțiunea cumpărătorului trimite cumpărătorului o nouă comandă, cu cererea de livrare la opțiunea cumpărătorului comenta asupra ei. Contractul de vânzare — cumpărare este încheiat cu această nouă comandă a Cumpărătorului către Vânzător și confirmarea ulterioară din partea Vânzătorului.

Vânzătorul are dreptul ca, înainte de a confirma comanda și astfel, de a încheia un contract de vânzare — cumpărare, să ceară o confirmare telefonică sau scrisă a livrare la opțiunea cumpărătorului din partea cumpărătorului.

Se deschide o fereastră cu informații despre produs, iar Cumpărătorul are două opțiuni: să continue cumpărăturile sau să treacă în coș și să finalizeze procesul de cumpărare. Livrarea — Cumpărătorul selectează locul ridicării mărfii la sediul Vânzătorului sau la locul indicat de Cumpărător.

Opțiunile de livrare și plată sunt alese de cumpărător ca parte a comenzii și sunt disponibile cumpărătorului înainte de încheierea contractului. Contractul este încheiat în limba romana și este guvernat de aceste condiții generale și de dreptul roman.

livrare la opțiunea cumpărătorului

În cazul unei erori de sistem sau al unei forțe majore, strategia de tranzacționare a opțiunilor binare pe termen scurt nu este responsabil pentru livrare la opțiunea cumpărătorului timpului de operare.

Pe baza înregistrării realizate de cumpărător pe e-shop websitecumpărătorii pot accesa interfața de utilizare. Dacă interfața web permite magazinului, cumpărătorul poate comanda bunurile fără a se înregistra, direct de pe interfața web a magazinului.

La înregistrarea pe e-shop și livrare la opțiunea cumpărătorului comandarea bunurilor, cumpărătorul este obligat să ofere toate datele corecte și reale. Detaliile indicate în contul utilizatorului sunt obligatorii pentru ca acesta să poată fi informat despre orice actualizare.

Detaliile indicate de cumpărători în contul utilizatorului și la comandarea bunurilor sunt considerate corecte de către vânzător.

  1. Ayrex opțiuni binare
  2. Физически эти существа не.
  3. Primele 30 de opțiuni binare

Accesul la contul utilizatorului este asigurat prin numele utilizatorului și o parolă. Cumpărătorul trebuie să respecte confidențialitatea privind informațiile necesare pentru accesarea contului său. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite utilizarea contului de către terțe părți. Vânzătorul poate anula contul utilizatorului, în special dacă cumpărătorul nu își folosește contul pentru o perioadă mai mare de 1 an sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile contractuale inclusiv termenii generali.

Disponibilitatea aproximativă a bunurilor este indicată în detaliile fiecărui bun individual. Timpul de livrare a bunurilor este în general de 24 ore în zilele lucrătoare de la expedierea bunurilor, care va fi notificată de vânzător prin trimiterea unui email care conține numărul pachetului pachetelor pe adresa de email a cumpărătorului. În cazul unei cerințe specifice privind disponibilitatea bunurilor, cumpărătorul poate apela numărul de contact al vânzătorului indicat pe site.

Vânzătorul nu livrează bunurile decât pe teritoriul Romaniei. Schimbările în condițiile de livrare loc sau timp se pot face în acord cu firma de curierat sau la numărul clientului de la compania care asigură livrarea, în conformitate cu condițiile de livrare ale companiei respective.

Bunurile comandate pot opțiunea binară știu preluate în persoană de la sediul vânzătorului. Bunurile sunt disponibile după 2 zile de livrare la opțiunea cumpărătorului notificarea disponibilității comenzii ; cumpărătorul este înștiințat cu privire la disponibilitatea bunurilor comandate prin email, telefon sau mesaj sms. Livrarea și plata: Opțiunile de livrare și plată sunt selectate de cumpărător ca parte a plasării comenzii și sunt la dispoziția cumpărătorului anterior contractului de vânzare — cumpărare.

La efectuarea unei plăți prin transfer bancar dintr-un cont din altă țară, care cuprinde taxe speciale cumpărătorul plătește toate costurile sau taxele asociate tranzacției. Conform Legii de înregistrare a vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită o chitanță cumpărătorului și, în același timp, să înregistreze venitul la organele fiscale, online; tactici de opțiuni cazul unei defecțiuni tehnice, în termen de 48 ore maxim.

Cumpărătorul este de acord în mod expres cu posibilitatea trimiterii unui document fiscal în format electronic în locul unui document în formă scrisă pe adresa sa de email. Dacă un mod de transport este agreat la cererea specială a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și costurile suplimentare asociate acelui mod de transport.

La primirea bunurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului bunurilor și, în caz de defecte, să notifice livrare la opțiunea cumpărătorului cărăușul. În cazul degradării ambalajului care indică accesul neautorizat la produs, cumpărătorul nu este obligat să preia bunul de la cărăuș. Prin semnarea notei de livrare, cumpărătorul confirmă că expedierea bunurilor respectă toți termenii și toate condițiile de livrare și orice plângere ulterioară nu va fi luată în considerare.

Cumpărătorul are dreptul de a denunța un contract de vânzare — cumpărare cu livrare la opțiunea cumpărătorului magazin online în termen de 14 zile, fără a indica un motiv. În cazul unui contract de vânzare — cumpărare, perioada de 14 zile începe cu ziua următoare la care cumpărătorul sau o terță parte numită livrare la opțiunea cumpărătorului cumpărător alta decât cărăușul preia bunurile. În cazul unui contract care acoperă mai multe tipuri de bunuri sau livrarea unor componente separate a bunurilor, perioada de 14 zile începe în ziua care urmează datei la care cumpărătorul sau partea terță desemnată de acesta alta decât cărăușul preia ultima livrare a bunurilor.

În scopul exercitării dreptului de a se retrage din contract, cumpărătorul trebuie să informeze vânzătorul de la care au fost comandate bunurile sub forma unei acțiuni legale unilaterale de ex.

Garanția pentru buna funcționare 6 Prevederi finale 1 Prevederi preliminare 1. Web-site-ul www. Relațiile juridice dintre Vânzător și Cumpărător care nu sunt în mod expres stipulate în acești Termeni și Condiții sunt guvernate de prevederile în vigoare ale art.

Dacă cumpărătorul nu are un astfel de document, contractul de vânzare — cumpărare trebuie dovedit de o manieră credibilă de ex. Cumpărătorul poate folosi, de asemenea, modelul de denunțare de pe site. Totuși, utilizarea formularului standard de denunțare a contractului nu este obligatorie pentru cumpărător. Pentru a respecta termenul legal de denunțare a contractului este suficient ca notificarea să fie trimisă vânzătorului înainte de expirarea perioadei relevante.

Dacă cumpărătorul denunță contractul de vânzare — cumpărare, vânzătorul va returna cumparatorului, fără întârziere, nu mai târziu tendințele laterale ale opțiunilor binare 14 zile de la notificarea de renunțare a vânzătorului, toate plățile primite de vânzător, inclusiv costul livrării bunurilor cu excepția costurilor suplimentare suportate ca urmare alegerii de către consumator a metodei de livrare, care diferă de cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de vânzător.

Cum funcționează?

Pentru rambursări, vânzătorul folosește același mod de plată folosit de consumator pentru a efectua tranzacția inițială, dacă părțile nu convin diferit.

Vânzătorul rambursează plata consumatorului doar după recepția bunurilor returnate sau după ce consumatorul dovedește că a trimis bunurile înapoi la adresa desemnată a vânzătorului, care survine mai întâi. Cumpărătorul va trimite înapoi, fără întârziere nefondată sau în termen de 14 zile de la data denunțării contractului de vânzare — cumpărare, bunurile primite conform contractului sau le va preda vânzătorului în aceeași perioadă de timp.

5 Motoare VOLKSWAGEN de care să FUGI

Perioada se consideră a fi respectată dacă bunurile au fost expediate înainte de expirarea celor 14 zile. Bunurile trebuie ambalate corespunzător dacă este posibil, în ambalajul originaltrebuie să fie curate și complete, inclusiv toate accesoriile, cu documentația completă, nedeteriorate cât privește condiția și valoarea.

Costurile directe cu returnarea bunurilor sunt suportate de cumpărător.

Urmărirea colet Cdiscount Ce este Cdiscount? Fondată înCdiscount este o piață franceză cunoscută pentru prețurile cu amănuntul pe care le propune și are astăzi peste 16 milioane de clienți.

Vânzătorul avertizează cumpărătorul că dacă bunurile nu pot fi returnate conform rutei poștale normale, cumpărătorul va suporta costurile directe asociate cu returnarea bunurilor la nivelul tuturor costurilor directe.

Bunurile și denunțarea contractului nu vor fi acceptate dacă sunt trimise vânzătorului cu plata la livrare, dacă sunt incomplete și nu pot fi revândute. Dacă bunurile returnate sunt deteriorate, prin încălcarea obligațiilor vânzătorului, vânzătorul are dreptul de a revendica de la cumpărător o reducere a valorii bunurilor și o poate deduce din suma rambursată.

Livrare la opțiunea cumpărătorului răspunde în fața vânzătorului pentru valoarea diminuată a bunurilor care s-a produs din manevrarea bunurilor, în limitele naturii și proprietății acestora. Dacă consumatorul se retrage din contract, totuși, vânzătorul nu este obligat să returneze sumele primite de la consumator înainte ca acesta să livreze bunurile sau să dovedească expedierea lor către vânzător. Consumatorul înțelege că, dacă bunurile includ un cadou, contractul dintre vânzător și cumpărător este încheiat cu o condiție de expirare care survine la utilizarea dreptului de a se retrage din contract în termen de 14 zile, contractul de donație va expira și consumatorul este obligat să returneze bunurile împreună cu cadourile.

PLATĂ ȘI LIVRARE

Dacă aceste cadouri nu sunt returnate, aceste valori vor fi considerate ca însușire ilegală de către consumator. Dacă nu este posibilă recuperarea sumei însușite ilegal, vânzătorul are dreptul la o rambursare la valoarea prețului normal. În cazul retragerii dintr-un contract cadou, contractul nu expiră și contractele sunt evaluate separat din acest punct de vedere. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare — cumpărare din cauza revânzării stocului, a indisponibilității bunurilor sau a unor modificări majore care împiedică vânzătorul să își îndeplinească obligațiile contractuale sau din motive de forță majoră sau când, în ciuda eforturilor vânzătorului, acesta nu poate livra bunurile dau semnale de tranzacționare cumpărător în termenul sau la prețul agreat în contractul de vânzare — cumpărare.

Vânzătorul este obligat să informeze imediat cumpărătorul cu privire la imposibilitatea livrării și să ramburseze orice sume de bani primită în cursul contractului. Vânzătorul își păstrează dreptul de a denunța contractul de vânzare — cumpărare sau o livrare la opțiunea cumpărătorului a acestuia livrare la opțiunea cumpărătorului în cazul unei erori numerice sau de scriere evidente în privința cantității sau prețului bunurilor de ex.

O eroare evidentă numerică sau de scriere în prețul bunurilor constituie, de exemplu, lipsa unei cifre, un cost aparent scăzut al bunurilor și alte greșeli evidente în scris.

Într-o astfel de situație, vânzătorul va contacta imediat cumpărătorul livrare la opțiunea cumpărătorului a-l informa cu privire la acest fapt și pentru a stabili pașii de urmat. Cumpărătorul nu are dreptul la daune sau alte compensații.

Termeni si conditii - The Home

Retragerea dintr-un contract pentru distribuția bunurilor digitale 7. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract doar dacă livrarea nu a fost efectuată către cumpărător sub forma livrării unei chei de activare sau a unui link pe email.

livrare la opțiunea cumpărătorului

Această prevedere nu exclude dreptul cumpărătorului de a revendica bunurile cumpărate în eventualitatea în care un link sau o cheie de activare nu a funcționat. Procedurile legate de depunerea unei plângeri sunt similare bunurilor fizice. Service Livrare la opțiunea cumpărătorului este un serviciu care asigură repunerea în funcțiune a bunurilor cumpărate dacă sunt deteriorate de cumpărător de ex.

Pentru utilizarea serviciului, trebuie cumpărat cu același document cu bunurile acoperite. Un serviciu se aplică unui singur obiect din document. Serviciul poate fi folosit pentru jocurile de pe mediile fizice de înregistrare, de pe platformele specificate de vânzător. Nu se poate aplica bunurilor împrumutate sau cele din distribuția digitală. Serviciul poate fi achiziționat numai în magazine, prin comenzi plasate via un magazin online, doar pentru abonamentele personale plătite numerar la magazin.

Citițiși