Prețul de achiziție a opțiunii

opțiune de cumpărare - Traduction française – Linguee

ceea ce înseamnă că opțiunea nu este furnizată

Operatorii economici trebuie să se asigure că există o corelare justificată și realistă între factorul tehnic și factorul financiar care compun prețul de achiziție a opțiunii depuse în procedură. Pentru a oferi un răspuns acestei întrebări, în continuare ne vom raporta doar la dispozițiile Legii nr.

Potrivit art. În explicitarea acestor dispoziții legale, prin art.

Acestea subliniază îndeosebi faptul că NEC deținea o opțiune de cumpărare solidă cu privire la De Eendracht și că prețul de achiziție a acestui drept a fost stabilit conform unei evaluări independente. This purchase option was granted in the context of the negotiation of the strategic partnership between Duferco and NLMK. Această opțiune de cumpărare se înscria, de asemenea, în contextul negocierii parteneriatului strategic între Duferco și NLMK. In NEC's view, the difference between both values corresponds to the benefit it would receive if it exercised its purchase option. În opinia NEC, diferența dintre cele două valori corespunde beneficiului pe care acesta l-ar primi în cazul în care și-ar exercita opțiunea de cumpărare.

Conform art. Totodată, conform art.

lucrați pe internet fără investiții 40 302

Din interpretarea coroborată a tuturor acestor prevederi legale, putem concluziona că o propunere financiară al cărei preț este superior valorii estimate a contractului de achiziție publică nu ar trebui să fie de plano considerată ca fiind inacceptabilă, fiind necesară în prealabil verificarea îndeplinirii condițiilor anterior menționate.

Fondurile suplimentare sunt destinate realizării obiectului principal al contractului de achiziție publică, și, în măsura în care sunt alocate, acestea se adaugă la valoarea inițial estimată. Din această perspectivă, apreciem că se impun câteva observații succinte: În primul rând, în ipoteza formulării unei contestații în temeiul Legii nr.

În acest sens, principiile transparenței, egalității de tratament și principiul nediscriminării presupun ca ofertanții să dispună în mod obiectiv de aceleași șanse în configurarea ofertelor lor, să aibă acces la aceleași informații relevante în vederea participării cu o ofertă în procedură, iar evaluarea ofertelor să fie supusă acelorași condiții. În caz contrar, dacă operatorul economic nu înțelege să solicite clarificări sau să conteste regulile de ofertare, iar valoarea ofertei sale depășește bugetul estimat al achiziției, autorul respectivei oferte trebuie să își asume riscul respingerii acesteia ca inacceptabilă în ipoteza în care, în cazul concret, se dovedește că nu este posibilă alocarea fondurilor suplimentare, dacă prețul propunerii financiare depuse nu se încadrează în aceste fonduri sau au fost depășite pragurile valorice maxime prevăzute de lege.

Un articol semnat de av.

talentul comercial

Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

Citițiși