Câștigurile pe internet 205 707

câștigurile pe internet 205 707

câștigurile pe internet 205 707

Castillo de la Torre, de É. Gippini Fournier și de K. Truchot, președinte, doamna M. Martins Ribeiro raportor și domnul H. Kanninen, judecători, grefier: domnul J. Palacio González, administrator principal, având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 8 iuniepronunță prezenta Situația de fapt 1 Telefónica SA este societatea-mamă a grupului Telefónica, fost monopol de stat în sectorul telecomunicațiilor în Spania.

În prezent, aceasta operează singura rețea de telefonie fixă de dimensiune națională [considerentul  13 al deciziei atacate].

câștigurile pe internet 205 707

De asemenea, aceasta a transmis CMT o cerere de informații suplimentare la 17 ianuarie  La 24 maiComisia a transmis CMT o versiune neconfidențială câștigurile pe internet 205 707 comunicării privind obiecțiunile și a invitat-o să își prezinte observațiile în scris.

Aceasta din urmă, reclamanta și terții interesați au avut posibilitatea de a fi ascultați și de a prezenta observații cu privire la problemele ridicate de Comisie în comunicarea privind obiecțiunile [considerentul  30 al deciziei atacate].

CMT a formulat observații orale.

câștigurile pe internet 205 707

La 26 iunieaceasta a răspuns la mai multe întrebări adresate de reclamantă în timpul audierii. Telefónica a răspuns la aceasta la 12 februarie [considerentul  31 al deciziei atacate].

câștigurile pe internet 205 707

Comisia a răspuns la aceasta prin scrisoarea din 21 august  Decizia atacată La 4 iulieComisia a adoptat decizia atacată, care face obiectul prezentei acțiuni.

Citițiși