Caracteristicile emitentului de opțiuni

EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

Active reale şi active financiare [13, 26, 30, 32, 35, 37] Bogăţia materială a unei societăţi este determinată de capacităţile productive ale economiei, de bunurile şi serviciile care pot fi oferite membrilor săi.

Obligațiune

Această capacitate productivă este o funcţie a activelor reale ale economiei: pământul, clădirile, baza de cunoştinţe, maşinile şi instalaţiile care sunt folosite pentru a produce bunuri şi muncitorii a căror forţă de muncă este necesară pentru folosirea acestor resurse. Împreună, caracteristicile emitentului de opțiuni fizice şi "umane" generează toată gama de produse realizate şi consumate de societate.

În contrast cu activele reale sunt cele financiare, cum ar fi acţiunile şi obligaţiunile.

caracteristicile emitentului de opțiuni

Aceste active nu reprezintă în sine o bogăţie a societăţii. Acţiunile sunt doar nişte bucăţi de hârtie, care nu contribuie în mod direct la capacitatea productivă a economiei.

Totuşi, aceste active financiare contribuie la capacitatea productivă a economiei pentru că ele balanță binance separarea proprietăţii firmei de managementul acesteia şi facilitează transferul de fonduri către întreprinderile care oferă cele mai atractive oportunităţi de investiţii.

Activele financiare contribuie la bogăţia indivizilor şi a firmelor care le deţin, pentru că ele sunt creanţe asupra veniturilor generate de activele reale sau a veniturilor statului. Când un activ real folosit de o firmă generează venit, acesta este alocat investitorilor conform cu proporţia deţinută de ei asupra activelor financiare sau a hârtiilor de valoare emise de firmă.

De exemplu, deţinătorii de obligaţiuni au dreptul să primească un venit funcţie de rata dobânzii şi valoarea nominală ale obligaţiunii.

EUR-Lex Access to European Union law

Deţinătorii de acţiuni au dreptul la orice venit rămas după ce au fost plătite drepturile deţinătorilor de acţiuni şi creditorilor. În acest fel, valoarea activelor financiare rezultă din şi este funcţie de valoarea activelor reale care stau la bază.

Activele reale sunt active generatoare de venit, pe când cele financiare determină alocarea venitului către investitori. Persoanele fizice pot alege între a consuma acum venitul obţinut sau de a-l investi.

Valori mobiliare

Dacă aleg ultima opţiune, ar putea investi achiziţionând active financiare. Banii pe care o firmă îi primeşte când emite acţiuni sunt folosiţi pentru a achiziţiona active reale. În cele din urmă, veniturile generate de activele financiare provin din veniturile generate de activele reale care sunt finanţate prin emiterea de hârtii de valoare.

În acest fel, activele financiare pot fi privite ca mijloace prin care persoanele fizice pot deţine creanţe asupra activelor reale în economiile dezvoltate.

Browser incompatibil

O distincţie operaţională între activele reale şi cele financiare este prezenţa în balanţa indivizilor şi firmelor din economie. Activele reale apar numai din partea de activ a balanţei, în schimb, cele financiare apar caracteristicile emitentului de opțiuni pe partea de activ, cât şi pe cea de pasiv a balanţei. Creanţa financiară a unui individ asupra firmei este un activ al acestuia, dar emiterea creanţei de către firmă reprezintă un pasiv pentru aceasta.

Agregarea tuturor acestor balanţe face ca activele financiare să se anuleze reciproc, lăsând ca rezultat numai suma totală a activelor reale ca bogăţie netă a economiei.

Alt mod de a distinge între activele reale şi cele financiare este de a observa că activele financiare sunt create şi "distruse" în cursul normal al afacerii.

De exemplu, când un împrumut este plătit, atât creanţa creditorului care este un activ financiarcât şi obligaţia debitorului care este un pasiv financiar încetează să existe.

caracteristicile emitentului de opțiuni

În schimb, activele reale pot fi distruse doar accidental sau prin uzura lor în timp. Activele financiare sunt materializate în înscrisuri care consacră drepturile băneşti ale deţinătorului lor, precum şi drepturile acestuia asupra unor venituri viitoare rezultate din valorificarea activelor respective dobânzi, dividende, etc. Activele financiare reprezintă corespondentul monetar al activelor reale şi ele relevă caracterul dual al economiei de piaţă: economie reală, respectiv procese materiale de producere a bunurilor şi serviciilor necesare pentru consumul individual sau pentru reluarea producţiei, şi economie simbolică sau financiară, adică procese de tip informaţional, reprezentate de mişcarea banilor şi a hârtiilor de valoare.

caracteristicile emitentului de opțiuni

Prin separarea activelor în reale şi financiare se delimitează procesul de valorificare a activelor de producerea veniturilor, adică de rezultatul valorificării, numit generic profit. Activul financiar arată direct opţiunea pentru profit ca rezultat, independent de felul în care acesta se realizează: activităţi productive, comerciale, bancare, etc.

caracteristicile emitentului de opțiuni

Activele financiare se pot clasifica în două mari categorii: - active bancare — cele rezultate din operaţiunile specifice băncilor şi instituţiilor asimilate acestora.

Acestea se împart, la caracteristicile emitentului de opțiuni lor în active de capital şi în active monetare. În practică, cele două mari categorii de active nu sunt întotdeauna strict delimitate, putând avea atât caracteristici ale activelor bancare cât şi a celor nebancare, un exemplu în acest sens fiind certificatele de depozit.

Valori mobiliare - Tradeville

Titlurile financiare reprezintă modul de existenţă a activelor nebancare. Ele sunt exprimate printr-un înscris — sub formă materială sau ca înregistrare electronică — care atestă existenţa unei relaţii contractuale între emitent şi deţinător şi garantează drepturile posesorului lor. Din acest punct de vedere, ele fac parte din categoria titlurilor de valoare de credit. În cadrul acestora, în literatura de specialitate se face distincţie între titlurile comerciale şi cele necomerciale.

  1. Obligațiune - Wikipedia
  2. Tradeville » Educaţie » Tradepedia » Valori mobiliare Valori mobiliare Din punctul de vedere al investitorului, valorile mobiliare reprezinta acele active nebancare de capital negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrisuri in cont care confera detinatorilor drepturi egale.
  3. Bonus pentru opțiuni binare 2022
  4. Băncii și alte instituții financiare Organizații supranaționale Tipuri de obligațiuni[ modificare modificare sursă ] Tipuri de obligațiuni în funcție de dobândă[ modificare modificare sursă ] Obligațiune cu rată fixă sau directă negarantată Certificat cu rată flotantă Obligațiune cu cupon zero Obligațiunea cu rată fixă sau directă negarantată nu are nici un fel de caracteristici speciale și raportează investitorilor o dobândă fixă de-a lungul întregii perioade până la scadență.

Citițiși